Tuotekori

Ei tuotteita

Vuokrausehdot

1. Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin kalusto noudetaan, on ollut sovitusti noudettavissa tai lähetetään vuokralleantajan varastosta, siihen päivään jolloin se palautetaan sinne, mainitut päivät mukaan lukien. Vuokravuorokausi vaihtuu aamulla klo.8.00, jollei muuta ole sopimusta tehtäessä aiemmin sovittu.

2. Vuokralleottajan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa kaluston käytön opastuksen.

Vuokralleottajan tulee käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee noudattaa kaluston käyttöohjeita.

3. Kaluston kuljetuskustannuksista vastaa vuokralleottaja.
Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.

4. Vuokralleottaja vastaa koneiden käyttöenergiasta, voiteluaineista, päivittäisestä huollosta ja käyttöhenkilökunnan hankkimisesta, ellei erikseen kirjallisesti toisin ole sovittu.

5. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä, puutteellisesta huollosta tai puhdistuksesta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston senhetkisen uushankinta-arvon. Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.

6. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingosta.

7. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. Mikäli vuokrattu kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on vuokralleottajan tehtävä siitä välittömästi kirjallinen ilmoitus vuokralleantajalle. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, kun vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

8. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman eri sopimusta luovuttaa kalustoa tai siirtää vuokranmaksua toiselle. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle, missä vuokrakalustoa kulloinkin käytetään.

9. Vuokra peritään yrityksiltä yleensä työpäiviltä ( 5pv/viikko ).
Yksityishenkilöiltä peritään vuokra kaikilta viikonpäiviltä ( 7pv/viikko ). Kuitenkin seuraavien kalustoryhmien osalta, myös yrityksiltä veloitusperusteena on 7 pv/viikko; teline- ja muottikalusto, lämmitys-, kosteudenpoisto- ja roudansulatuskalusto sekä niihin liittyvät sähkötarvikkeet, pumppukalusto ja siihen liittyvät sähkötarvikkeet, työmaatilat, aidat, kaidekalusto, ilmanpuhdistimet, tiemerkintä- ja opastekalusto.

10. Mikäli vuokrattua, normaalisti yksivuorokäyttöön tarkoitettua kalustoa käytetään kaksivuorotyössä, korotetaan sille sovittua vuokraa 60% ja mikäli sitä käytetään 3-vuorotyössä, korotetaan vuokraa 100%:lla. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokrakaluston käyttötarkoituksen ja työvuorojen määrän vuokralleantajalle.

11. Jos 5/pvä/vko veloitettavia vuokrakoneita käytetään viikonloppuisin, on vuokralleottaja velvollinen ilmoittamaan tästä vuokralleantajalle.

12. Vuokrauskohde on toimitettava takaisin vuokralleantajalle puhdistettuna, tai siinä kunnossa, kun se vuokralle otettaessa on ollut. Muutoin vuokralleantajalla on oikeus veloittaa asiakasta puhdistuksesta.

13. Mikäli vuokralleottaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus sekä saada vuokrattu kalusto haltuunsa. Vuokrasopimuksesta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikkakunnan alioikeudessa.

14. Vuokra laskutetaan kahden viikon väliajoin.
Maksuehdot per 14 pv netto. Viivästyskorko 16%.

Lappeenranta
Imatra
asiakaspalveluätkonekuutio.fi
Yhteydenottolomake
Tarvitsetko kotiinkuljetuksen?
Lue lisää

Sivuhallinta

Lappeenranta

Lentokentäntie 43
53600 LAPPEENRANTA
Puh. 010 271 8030

Imatra

Retikankuja 6
55800 IMATRA
Puh. 010 271 8040

asiakaspalveluätkonekuutio.fi
Matkapuhelinverkosta soitettaessa peritään matkapuhelumaksu (mpm) ja lankapuhelimella soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm). Puheluhinta määräytyy soittajan puhelinliittymän liittymäsopimuksen perusteella.